JUMLAH PENDUDUK

JUMLAH DATA PENDUDUK DESA LEMBAHSARI

TAHUN 2023

NO NAMA DUSUN JUMLAH KK JUMLAH JIWA
1 DUSUN LENDANG RE  182 595
2 DUSUN LEMBAHSARI 191 288
3 DUSUN SIDEMEN LAUQ 191 565
4 DUSUN EAT GERENENG 103 328
5 DUSUN SIDEMEN DAYE 135 399
6 DUSUN TIBU AMBUNG 218 646
TOTAL 1.020 3.135